Metóda je založená na starostlivo navrhnutých materiáloch: knihách, zvukových nahrávkach, kartičkách, pomôckach a scenároch hier a zábavy. 


Nižšie predstavujeme ukážkové výňatky z kníh, nahrávok, hier a mnohých ďalších materiálov.
Väčšina z nich pochádza zo štvrtej kapitoly „Doprava“ v Žltej Knihe.

Zvukové tabule

Rozprávka (story)

The Six Witches

Toto cvičenie vychádza z tradície rozprávkového rozprávania, ktoré poznáme všetci. Dieťa počúva príbeh a súčasne sleduje obrázky. Potom ho rozpráva lektorovi a niekedy tiež stvárňuje rolu. Vďaka 13 stupňovej postupnosti spracovania príbehu môže lektor meniť úroveň obťažnosti v závislosti na schopnostiach skupiny.

Predstavenie (showtime)

Drive a Car!

Cvičenia vo forme predstavení Teddy Eddie je založené na metóde TPR (total physical response – reagovanie telom). Dieťa počúva pokyny a vykonáva určité činnosti. Súčasne používa vety vyznačujúce sa vysokou obtiažnosťou, ako sú napríklad: “Get out of the car and push it!”. Výsledok? Dokonca aj zložité frázy sú ľahko zapamätateľné a používané každodenne! 

AUDIO

čiže zvuková nahrávka

Pesničky (songs)

My Yellow Car | The Flying Rock’n’Roll

Všetky pesničky napísali autorky metódy. Ich cieľom nie je učiť jednotlivé slová, ale celé vety! Tieto vety nahral Brit, ktorý je veľmi talentovaný v napodobňovaní rôznych hlasov. Z toho dôvodu deti milujú tieto pesničky a veľmi rýchlo vstrebávajú nové frázy. 

Básničky (rhymes)

The Big Truck

Básničky fungujú rovnako ako pesničky. Dieťa počúva, opakuje a vykonáva konkrétne aktivity počas rozprávania. Cieľom je zapamätať si preberanú látku, predovšetkým vety a zložité gramatické formy. Riekanky, detská reč a viacnásobné opakovanie podstatne pomáhajú pri zapamätávaní si týchto vecí.

Nastrč uši! (ears up)

The City

Nastrč uši! je jedinečný návrh. A je tiež úplne unikátny pre metódu Teddy Eddie. Je založený na cvičeniach typu listening comprehension (počúvanie s porozumením), ale je prispôsobený potrebám malých detí. Ako to vyzerá v praxi? Zvyčajne sa jedná o krátky, zábavný príbeh, ktorý sa objavuje na konci kapitoly a kontroluje, či dieťa zvládlo danú látku. Počúvanie prebieha bez akýchkoľvek vizuálnych pomôcok. Po dokončení učiteľ kladie otázky a žiak odpovedá. 

Hra (game)

Animals are sick

V tejto hre sa deti hrajú na zvieratá a lekára. Jednotlivé zvieratá sa cítia zle, ale potom vstupuje do akcie lekár so správnym liekom. Zábava bola navrhnutá tak, aby deti funkčne využívali jazyk, rozvíjali zručnosť počúvania s porozumením, začali byť aktívne v komunikácii a učili sa hovoriť s určitým zámerom. A navyše by si deti rady zahrali túto hru aj vo svojom rodnom jazyku. Malé drobnosti (stetoskop pre lekára a tabletky pre choré zvieratá) spestrujú zábavu.

Animals are sick

 

VÝŇATKY Z KNÍH

 

Učebnica žiaka (Student’s Book)

Teddy Eddie sa pozerá na dieťa z obálky a tak sa dobrodružstvo s medvedíkom práve začína… Všetky knihy adresované žiakom sú mäkké, voňavé a farebné. Cielene priťahujú pozornosť detí a povzbudzujú zvedavosť. Líšia sa od klasických učebníc pre predškolákov: obsahujú texty a všetku látku vyučovanú na hodinách. Deťom to nevadí a je to navyše fantastická pomoc pre učiteľov a rodičov. Takto sa putovanie vo svete výučby angličtiny mení na zábavu pre všetkých.

Student’s Book

Príručka pre rodiča (Parents’ Guide)

Rodič môže priebežne sledovať pokrok svojho dieťaťa v učení. Dostáva do rúk príručku v slovenskom jazyku, v ktorej nájde nielen informácie o zručnostiach, ktoré môže dieťa získať, ale aj slovníky s novými slovíčkami a obsahom textov (ako sú pesničky, básničky alebo rozprávky) v oboch jazykoch.
Dostáva tiež úplný opis metódy a nápadov, ako podporovať rozvoj cudzieho jazyka doma.  

Parent's Guide

Tajná Kniha (Secret Booklet)

Každá sada žiaka obsahuje dodatočnú malú drobnosť: mini knižočku s 38 obrázkami. Každý obrázok predstavuje slovo, ktoré nenájdete nikde v Knihe. Tieto slová sa deti učia ako „heslá“, ktoré im umožňujú vstúpiť do výučby. 38 slov z Tajnej Knihy predstavuje v metóde Teddy Eddie len doplnok, pritom pri práci s klasickou učebnicou sa vaše dieťa naučí porovnateľný počet pojmov počas jedného roka.

Secret Booklet