Príchod nového školského roka je vždy obdobím intenzívnej prípravy harmonogramu voľného času detí a stretávanie sa tvárou v tvár s komplikovanými voľbami. Šachy alebo šerm? Bazén alebo tenis? A dá sa skĺbiť keramika s robotikou? Jedným z najdôležitejších rozhodnutí je...

preèítajte si viac