Každá mama a každý otec sa už pravdepodobne ocitli v situácii, keď ich predškolák „prečítal“ názov svojej obľúbenej hračky, čokoládovej tyčinky alebo gumených cukríkov. Dá sa však hovoriť o „čítaní“ v prípade dieťaťa, ktoré ešte nepozná písmená?

Podľa Glenna Domana, autora a propagátora tzv. metódy „globálneho čítania“, je to nielen možné, ale naozaj sa to aj oplatí. Doman bol americký fyzioterapeut, ktorý už v 60. rokoch 20. storočia rozlišoval dva typy čítania. Všetci poznáme ten prvý, ktorý spočíva v rozpoznávaní jednotlivých písmen a ich spájaní do zmysluplných slov a viet. Druhý je založený na úplne inej stratégii: identifikovať slovo ako celok bez toho, aby sme analyzovali, z čoho pozostáva, t.j. bez čítania jednotlivých písmen. Táto druhá metóda sa nazýva globálne čítanie.

Najzaujímavejšie je, že prvý typ čítania si vyžaduje určitú úroveň schopností analýzy a syntézy, ktorá je pre deti mladšie ako 5 alebo 6 rokov zvyčajne nedosiahnuteľná. Globálne čítanie je na druhej strane založené na schopnosti zapamätať si detaily fotograficky, ktorá sa zvyčajne vyskytuje u detí vo veku okolo 3 rokov alebo dokonca mladších. Táto schopnosť sa však vytráca približne v čase, keď deti robia prvé pokusy s hláskovaním! Globálne čítanie teda nemôže nahradiť tradičné čítanie, ale – čo je zaujímavé a dôležité – môže uľahčiť a urýchliť rozvoj čitateľských zručností, pretože deti v určitom štádiu začínajú rozpoznávať vnútornú štruktúru slov a sú zvedavé, aké písmená obsahujú (Glenn Doman, Janet Doman, How To Teach Your Baby To Read, Square One Pub, 2005). Ak teda učíme 3-4 ročné deti čítať globálnou metódou, pripravujeme ich na tradičné čítanie v prvej triede.

Ako to robíme? Podľa Domana a jeho mnohých nasledovníkov stačí venovať približne pätnásť minút denne opakovanému ukazovaniu veľkých kartičiek s vybranými slovami a ich čítaniu nahlas. Každá kartička obsahuje jedno slovo napísané veľmi veľkým písmom, s použitím malých písmen abecedy. Dôležité je čítať len slovo viditeľné na kartičke bez toho, aby sme čokoľvek pridávali, t.j. povedať „pes“, a nie „To je pes“. Sady hotových kartičiek so slovami sa dajú zakúpiť spolu s príručkou pre rodičov, no dajú sa však jednoducho vyrobiť aj doma. Namiesto papierových kartičiek môžu rodičia použiť aj elektronické kartičky zobrazené na obrazovke tabletu alebo notebooku. Podľa Marie Trojanowicz nie je najdôležitejšia samotná forma kartičiek, ale priaznivé podmienky na učenie, ktoré pomôžu dieťaťu sústrediť sa na aktivitu aspoň na krátky čas.

Doteraz sme sa touto metódou zaoberali v kontexte čítania v materinskom jazyku. Globálne čítanie je koncept vyvinutý v Spojených štátoch a určený pre deti, ktorých materinským jazykom je angličtina. Neskôr bol aplikovaný na mnohé ďalšie jazyky. Nie je ťažké uhádnuť, že Domanova metóda má veľký potenciál pre moderné koncepcie vzdelávania v cudzích jazykoch, najmä v angličtine. Ako všetci vieme, to isté písmeno sa pri použití v rôznych slovách môže vyslovovať dvoma alebo viacerými rôznymi spôsobmi. Vezmime si napríklad písmeno „u“, ktoré v slove „put“ znie trochu ako slovenské /u/, ale v slove „cut“ sa vyslovuje úplne inak (pripomína slovenské /a/, ale je o niečo kratšie). Pre slovenského žiaka, ktorý sa už naučil výslovnosť slovenských písmen, sa anglická fonetika môže spočiatku zdať ako nočná mora. To poukazuje na ďalšie nesporné výhody globálneho čítania. Predtým, ako budú musieť žiaci čeliť flexibilnému vzťahu medzi písmenami a zvukmi v anglickom jazyku, dostanú príležitosť naučiť sa rozpoznávať množstvo anglických slov prostredníctvom globálneho čítania bez potreby dešifrovať jednotlivé písmená!  Inými slovami, naučiť slovenské deti čítať po anglicky Domanovou metódou ešte predtým, ako sa naučia čítať slovenské písmená, je fantastická „vzdelávacia skratka“! A práve z tohto dôvodu metóda globálneho čítania tvorí neoddeliteľnú súčasť koncepcie výučby Teddy Eddie, kde sa používa na výučbu čítania detí na úrovniach Teddy Eddie ABC (5 – 6 rokov) a Teddy Eddie SCHOOL (6 – 7 rokov).

 

Autorom článku je Grzegorz Śpiewak – priateľ  a ambasádor značky Teddy Eddie, ako aj kľúčový školiteľ a hlavný metodik výučby pre poľskú pobočku Macmillan Education. Je autorom mnohých odborných a vzdelávacích publikácií vrátane niekoľkých knižných bestsellerov. Najnovšou je séria príručiek English For Parents, ktorá vychádza z jeho vlastnej inovatívnej koncepcie výučby – deDOMO (deDOMO Education 2010).