Od jedného slovíčka k plynulosti v jazyku

Každá veľká cesta sa začína malými krokmi. Všetci poznáme túto frázu, však? A hoci nie vždy sme nadšení z toho, ako veľmi je pravdivá, predsa ju musíme prijať ako fakt. Či už chceme viac cvičiť, zdravšie jesť alebo viac čítať, ak si stanovíme príliš ambiciózne ciele, v boji neuspejeme. „Od zajtra už NIKDY nebudem jesť čipsy.“ Hm, si si istý? „V sobotu zabehnem polmaratón.“ No, naposledy som bežal akurát tak na autobus, ktorý som nakoniec aj tak zmeškal.

 

Takto sa to jednoducho nedá.

Čo môžeme urobiť, aby sme dosiahli naše dlhodobé ciele, je vytvoriť si vhodné návyky, ktoré nás k nim deň čo deň približujú. Počet dní potrebných na ukotvenie zmeny v správaní sa v literatúre sa uvádza rôzne, najčastejšie sa ale spomína číslo tridsať. Nie je to veľa, však? Aby sme však mohli niečo robiť pravidelne 30 dní, musí to spĺňať niekoľko podmienok. Nemôže to byť nič, čo si vyžaduje príliš veľa času, alebo čo spôsobí revolúciu v našom dennom rozvrhu. Malo by ísť o plánovanú aktivitu, najlepšie podľa vopred stanovenej schémy: čo? kedy? ako? A nakoniec – šance na úspech zvýšime, ak nás táto činnosť bude jednoducho baviť.

Ako to súvisí s výučbou jazykov a čo tým vlastne sledujeme? Boli by sme radi, keby ste sa metódou maličkých krokov pokúsili zvýšiť kontakt vašich detí s angličtinou. A to nielen pasívne, ale aj tak, aby mali m o t i v á c i u učiť sa nové slová a frázy z vlastnej iniciatívy.

 

Prvoradý je plán.

Uvarte si dobrý čaj, v tichej chvíli si sadnite s papierom a perom a zamyslite sa nad tým, ako vyzerá komunikácia medzi vami a vašimi deťmi. Čo im zvyčajne hovoríte? Čo odpovedajú? Sústreďte sa práve na tie chvíle, keď vás o niečo žiadajú. Ak potrebujete inšpiráciu, stiahnite si priložený pdf dokument so vzorovými frázami. Môžete ho upraviť podľa toho, aké konverzácie prebiehajú u vás doma. Zoznam pripravený? V tom prípade si podčiarknite 3-5 fráz, ktoré nie sú v angličtine príliš náročné, často sa vyskytujú vo vašich rozhovoroch a podľa možnosti sú spojené s požiadavkami vašich detí (na začiatok postačí aj slovko Please). Ak potrebujete jazykovú podporu, Google Translate vám poskytne nielen správny pravopis, ale aj prehrá výslovnosť zadanej vety. Svoj „slovníček“ si môžete zostaviť napríklad aj pomocou bezplatnej aplikácie na vytváranie kartičiek Quizlet, kde je tiež možnosť posluchu.

 

Je čas oznámiť zmeny.

Povedzte deťom, že od dnešného dňa idete robiť drobné zmeny. Slovenské slovo Prosím odteraz stráca svoju magickú moc a ak od vás niečo budú chcieť, musia povedať Please. Samozrejme je potom dôležité to aj dôsledne vyžadovať. Metódy sú rôzne, buď priame pripomenutie („Nehovoríme prosím, ale…?“) alebo selektívna hluchota, ale podstatné je, aby tento anglický výraz skutočne fungoval vo vašej každodennej komunikácii. Nezabudnite dieťa pochváliť vždy, keď sa pokúsi komunikovať v cudzom jazyku. Fáza, počas ktorej sa daný výraz postupne stane prirodzenou súčasťou vášho jazyka, trvá zvyčajne asi týždeň.

 

Nové výzvy.

Po tomto čase môžete svoje portfólio rozšíriť o ďalšie výrazy. Zo začiatku je vhodnejšie k už „zaužívaným“ frázam pridávať jednotlivé nové vety. Postupom času môžete predstaviť aj dve alebo tri novinky naraz. Oplatí sa postupne zvyšovať úroveň zložitosti viet a začať používať univerzálne frázy, ktoré sú užitočné v mnohých situáciách. Dobrým príkladom je veta Can I have…?, ktorú možno doplniť rôznymi podstatnými menami. Je skvelé, ak to dieťa ovláda a povie Can I have a cookie?, avšak aj keď od neho počujeme Can I have bábika?, taktiež je dôležité ho odmeniť aj za snahu komunikovať. Tento jazykový mix je dôležitou fázou rozvoja detského mozgu. Dieťa sa učí, ako jazyk funguje, aké sémantické bloky je možné v jednotlivých vetách meniť a tuší, že by sa tu na tomto mieste vo vete malo objaviť slovo pre túto konkrétnu hračku. Ak mu viete ponúknuť anglický ekvivalent, skvelé. Môžete tiež spoločne vyhľadať slovo v slovníku. Ak však taká možnosť nie je, nevadí, príde čas, keď sa to dieťa naučí. Najdôležitejšie je, že sa snaží komunikovať v angličtine tak, ako to momentálne dokáže.

 

Extra motivácia.

Keď samotná hra s jazykom nie je dostatočne zaujímavá, môžete pridať bodovanie. Ako hodnotiaci prvok použijeme napríklad pohár. Dohodneme sa, že vždy, keď sa u nás doma objaví angličtina, pridáme doňho jeden „bod“ – sponku, gombík, cestovinové kolienko. Pomer veľkosti dózy a jednotlivého bodu by mal byť taký, aby jej naplnenie nezabralo pol roka, pretože to môže drobcov demotivovať. Keď je nádoba plná, čaká vás odmena: nemusí to byť nevyhnutne ďalšia hračka, ale prechádzka s mamičkou alebo ockom, polhodina navyše na vašom obľúbenom ihrisku alebo spoločný výlet do kina budú fungovať rovnako dobre.

 

Postupom času môžete vytvoriť samostatné skóre pre každého člena rodiny.

Ďalšou fázou sú záporné body za omyly – keď niekto použije slovo z „anglického hrnca“ v slovenčine, druhá osoba, ktorá si to všimne, označí omyl dohodnutým signálom, napríklad zazvonením zvončeka alebo stlačením pískacej hračky, a bod z téglika prvej osoby ide na účet toho druhého. Veľmi to pomáha deti mobilizovať!

 

Ďalšie výhody.

Keď sa nám angličtina dostane do krvi, môžeme zvyšovať náročnosť úloh takmer donekonečna. Používajte dlhšie frázy, pripravte si pre každú osobu v domácnosti samostatný zoznam fráz, ktorý si má počas týždňa “odškrtávať”, vyberte frázy týždňa alebo mesiaca, ktoré sú v tomto čase hodnotené vyššie. Sme obmedzení iba vlastnou predstavivosťou. Nenápadne tak budujeme s deťmi bezbariérovú komunikáciu v cudzom jazyku, vzťahy založené na našom „tajnom jazyku“ a spoločnej hre s ním a zvyšujeme množstvo cenného času, ktorý trávime s našimi ratolesťami. To všetko rýchlo prinesie ovocie v oblasti učenia aj vzťahov v rodine. Naozaj to stojí za vyskúšanie!

 

 

Autorkou článku je Sonja Górniak – absolventka iberianistiky na Varšavskej univerzite. Bola stážistkou na Univerzite v Cambridge, kde získala aj diplom Proficiency. Roky sa špecializovala na firemné kurzy a úplnou náhodou pred pár rokmi začala učiť deti, ktoré si celým srdcom zamilovala. V súčasnosti je metodičkou v Edu Bears a už niekoľko rokov školí, supervízuje a inšpiruje lektorov k uvedomelej vnímavosti.

Viac o metóde Teddy Eddie sa dozviete tu: https://teddyeddie.sk/teddy-eddie/o-metode-teddy-eddie/  a najbližšie akreditované centrum metódy Teddy Eddie nájdete na mape tu: https://teddyeddie.sk/lokalizacie/