Móda v prípade detských hier sa raz za čas mení, ale existuje niečo, čo bolo populárne ako v dobe, keď sme behali v šortkách my, tak je aj dnes. Ide o doskové hry. Rodinné stretnutie pri doskovej hre so sebou nesie isté trvalé kúzlo. Je ešte niečo, čo by sme mohli urobiť pre to, aby čas strávený s deťmi, bol ešte hodnotnejší?

Áno!

 

Ukazuje sa, že doskové hry sú ideálnou príležitosťou na precvičovanie angličtiny.

 

Pokiaľ ju sami dobre nepoznáte – vôbec to nevadí! Deti rady vidia, že nie sme dokonalí, a samy sa chcú učiť novým veciam. Vaša autorita tým rozhodne neutrpí, naopak tým svojmu dieťaťu ukážete, ako je dôležité neustále zlepšovať svoje schopnosti.

Doskové hry sú skvelým nástrojom pre rozvoj jazyka, pretože každá z nich obsahuje súbor opakujúcich sa prvkov a fráz, a vďaka tomu, že v priebehu hry musíme frázy niekoľkokrát opakovať, prechádzajú z krátkodobej do dlhodobej pamäte. Na druhú stranu priateľská a uvoľnená atmosféra, ktorá panuje pri hraní doskových hier, vytvára v detskom mozgu dobré asociácie s angličtinou. K tomu prispieva aj skutočnosť, že domov je teplé a bezpečné miesto, kde sa ľahšie pokúsime riskovať. Angličtina tak prestáva byť cudzím jazykom a dostáva sa do nášho krvného obehu ako „domestikovaný“ jazyk.

 

Presvedčili vás tieto argumenty?

 

Ako na to? Po prvé, postupne. Zamyslite sa nad tým, aká slovná zásoba alebo výrazy sa najčastejšie používajú pre hru, ktorú hráte. Náš návrh stolnej hry a slovníka si môžete siahnuť na tomto odkaze – trebárs vás bude inšpirovať. Najskôr namodelujte jednu alebo dve frázy tak, aby ich dieťa počulo. Potom ho vyzvite, aby ich rytmicky opakovalo s vami – je ľahšie to robiť vo dvojici. Až v tretej etape môžete očakávať, že dieťa začne tieto frázy používať samo.

 

Ale nie zadarmo.

 

Náš mozog je lenivý – pokiaľ môže niečo urobiť s menším úsilím, v tomto prípade s použitím slovenčiny, urobí to. Na používanie angličtiny ho povzbudí iba dodatočná odmena. Je jednoduchšie povedať „teraz ty“ než „ it’s your turn“. Ale možno, že keď vaše dieťa použije anglickú frázu, bude môcť postúpiť o stupeň vyššie? Alebo hodiť kockou dvakrát? Určite na nejaký variant prídete! Postupom času pridávajte ďalšie frázy, dokiaľ sa pre vás nestanú úplne prirodzené, a potom už ďalšia motivácia nebude natoľko nutná. V medziobdobí sa však dohovorte na nejakej odmene a nezabúdajte, že deti – rovnako ako my – veľmi túžia po „chvále“, teda našich úsmevoch, pochvalách a odmenách.

 

Zlaté rady

 

  • Majte radosť z každého pokusu vašich detí, aj z tých menej úspešných.
  • Neočakávajte, že si vaše dieťa bude pamätať všetky frázy z predchádzajúcich hier. Trpezlivo sa k nim vráťte a vytvorte si slovníček. Kvapka dokáže rozbiť skalu.
  • Nepýtajte sa! Napovedajte, podporujte, pomáhajte kontextom.
  • Občas spomeňte, že ste tiež zabudli nejakú vetu, a nechajte si pomôcť. To vášmu dieťaťu prinesie veľké uspokojenie.

 

Týmto spôsobom, postupne, jedno pole doskovky za druhým, pomôžete svojmu dieťaťu osvojiť si ďalší jazykový kontext a zautomatizovať ho. Nezabudnite, že používanie jazyka v tejto situácii má oveľa väčšiu cenu než „suchá“ výuka.

It’s your turn!

Kliknite na obrázok a stiahnite si zadarmo doskovú hru!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Autorkou tohto článku je Bogna Śmieja – pod svojimi krídlami má metodický tím Edu Bears. Je zodpovedná za systém metodickej podpory licenčných škôl – od školení a webinárov pre učiteľov, cez cestu zavádzania metodických supervízorov až po vývoj nových riešení v tejto oblasti.

Učiteľka z presvedčenia. Je zástankyňou myšlienky, že učenie je práca srdca. Je pevne presvedčená, že osloviť možno každé dieťa – stačí len nájsť ten správny kľúč a pridať k nemu vrelosť, trpezlivosť a dôveru. Veľkú radosť jej prináša práca s učiteľmi a metodikmi a pozorovanie ich osobného rozvoja.

Vedomie, že komunikačné zručnosti sú pre komunikáciu so študentom alebo učiteľom zásadné, ju viedlo k účasti na mnohých kurzoch a seminároch venujúcich sa tejto oblasti (napr. Komunikácia bez násilia alebo „Umenie porozumieť – školenie medziľudskej komunikácie”). Inšpiruje sa pozorovaním detí a kontaktom s nimi (vlastnými aj „školskými“). Tiež jej ročné pôsobenie na Montessori škole sv. Kataríny v USA jej poskytlo príležitosť pozorovať a zaviesť do svojej praxe mnoho účinných nástrojov vedenia skupiny a práce s deťmi.

V súkromí je matkou troch už dospelých detí. Miluje hory, lyžovanie a cyklistiku.

Viac informácií o metóde Teddy Eddie nájdete tu: https://edubears.com/teddy-eddie/ a najbližšie Akreditované centrum metódy Teddy Eddie nájdete na mape tu: https://edubears. com/localisations/.