Pre každého lektora, ktorý v poslednom roku pracuje s deťmi metódou Edu Bears (nielen), sa zdá byť najdôležitejšia „kontinuita výuky“, t. j. nadväznosť výuky formou online výuky, hybridnej výuky, streamingu alebo prostredníctvom rôznych typov konzultácií po vyučovaní. Vzhľadom na to, že sme sa doteraz zameriavali na výuku individuálnych zručností, vedenie skupiny a motiváciu študentov, boli posledné dva roky bojom o to, aby výuka jednoducho prebiehala v podobe, ktorú umožňuje dynamicky sa meniaca epidemická situácia.

 

Online lekcie

 

Prvá vlna Covid-19 viedla k výraznému presunu lektorov k diaľkovej výuke. Triedy boli opustené a deti vzdelávané doma boli vystavené rade podnetov, ktoré im túto úlohu ešte viac sťažovali – obľúbené hračky, vlastná izba, zvieratá, rodina, ktoré neobmedzovali ich domáce aktivity počas vyučovania. Také hodiny vyžadovali úplne inú prípravu – museli sme myslieť na to, aby sme všetky obrazové materiály prispôsobili obrazovke. Sama som strávila veľa času skenovaním obrázkových kariet a prípravou prezentácií. Museli sme tiež pravidelne upravovať hry – predškoláci sú počas hodiny v silnom fyzickom kontakte (rozostavenie do kruhov, dvojíc, skupín, dotýkanie sa predmetov/obrázkov, používanie reálnych predmetov, napr. lôpt, hula hopov atď.), a to sme stratili.

Zjednodušilo sa nám to tým, že všetci žiaci boli v rovnakom priestore, takže po zodpovedajúcich zmenách materiálu boli hodiny zvládnuteľné.

 

Hybridné lekcie

 

Nasledujúci školský rok však priniesol úplne iné výzvy. Vyučovanie v jazykových školách bolo prakticky po väčšinu času povolené na mieste, hoci deti boli často vylúčené z dôvodu nákazy koronavírusom, karantény alebo zlého zdravotného stavu. Prevládol pochopiteľný režim – „zostaneme doma aj s ľahkou nádchou“.

Hybridná výuka, t. j. výuka časti detí v triede a časti online, sa ukázala byť pre nás lektorov novou a náročnou realitou. Po prvé, naraz sme boli nútení pripraviť prakticky dve nezávislé lekcie – jednu na mieste naživo a jednu online, aby každý účastník mohol z kurzu vyťažiť maximum. Po druhé, často sme do poslednej chvíle nevedeli, koľko detí sa v triede objaví a koľko ich klikne na odkaz, čo ešte viac sťažovalo prípravu materiálov alebo plánovanie práce v podskupinách či dvojiciach.

 

Efektivita hybridných lekcií

 

Príprava aktivít, aj keď trochu časovo náročnejšia a ťažkopádnejšia, sa síce dá jednoducho zorganizovať, ale po niekoľkých hybridných lekciách sme došli k záveru, že, bohužiaľ, nie každú aktivitu možno urobiť tak, aby bol dosiahnutý plný efekt, na ktorý sme zvyknutí a o ktorý vždy usilujeme. Ako príklad uvediem jedno z hlavných cvičení pre výuku komunikácie, ktoré používame v metóde Teddy Eddie.

 

Flying Carpet čiže Lietajúci koberec

 

Počas tohto cvičenia sedia deti v kruhu a lektor im kladie otázky týkajúce sa preberanej látky, napr. Do you like grapes? (Máte radi hrozno?), What are you wearing? (Čo to máš na sebe?) atď. Prvú fázu tejto aktivity možno ľahko vykonať v hybridnej verzii, kedy stačí umiestniť počítač so vzdialene pripojenými žiakmi na náš lietajúci koberec medzi deti v triede. Pokiaľ sa cestou nevyskytnú technické problémy, pokiaľ sa žiak náhle nerozhodne, že musí odísť od obrazovky, pokiaľ omylom nevypne kameru alebo mikrofón, pokiaľ ho neprehlušia ostatní ľudia v dome (to všetko sa stáva veľmi často), prebehne táto časť cvičenia takmer ako klasická vyučovacia hodina.

 

Problém s „hybridom“

 

Lektor s poslaním, ktorý vie, že efektívna výuka detí spočíva v neustálom zvyšovaní latky a aktivizácii žiakov, aby počas výuky preberali rôzne roly, napr. rolu učiteľa, si rýchlo všimne obmedzenie „hybridu“. V prípade lietajúceho koberca by deti mali, hneď ako zvládnu odpovedať na zadané otázky, začať klásť otázky sebe navzájom, najprv opakovať po učiteľovi a potom samy vytvárať vety s miernou obmenou, napr. namiesto Do you like grapes? sa spýtajú Do you like apples? (Máte radi jablká?). V tomto okamihu študenti často začnú rozprávať súčasne. Tým sa zvýši STT (Student Talking Time) – čím je vyšší, tým je hodina efektívnejšia. Aby to učiteľ deťom uľahčil, rozmiestni medzi ne obrázky, ktoré naznačujú rôzne verzie otázky, a vytvorí dvojice, aby žiaci vedeli, koho majú osloviť.

Dieťa, ktoré sa učí online, nemá možnosť vidieť karty a svojich spolužiakov súčasne, načúvať podnetom učiteľa alebo preniknúť do pohybu triedy. Pri stacionárnej výuke stačí, keď sa kamarátky dotkneme rukou, aby nám venovala pozornosť, zatiaľ čo pri online výuke taká možnosť nie je. Pri zvýšenej ostražitosti sa učiteľ môže sústrediť na deti, ktoré sa učia na diaľku, ale každý skúsený učiteľ vie, čo všetko dokáže rozptýliť skupinu predškolákov v miestnosti.

 

Riešenie pre školy

 

Na základe skúseností sa niektoré školy rozhodli zaviesť rôzne riešenia, ktoré majú zlepšiť vyučovací proces v tomto náročnom období:

1. STREAMING, t. j. možnosť sledovať hodinu, ktorá prebieha v triede, dieťaťom, ktoré je doma. Spočíva v pasívnom pozorovaní – žiak vidí, čo sa deje, opakuje látku po učiteľovi, podieľa sa na prezentácii nových prvkov, ale učiteľ sa stále sústredí na vedenie výuky s deťmi, ktoré sú v triede.

Ako metodik som mala možnosť také hodiny pozorovať a podľa môjho názoru je to veľmi dobré riešenie – určite je hodina hodnotnejšia, keď sa učiteľ sústredí na jednu formu – tú offline, tiež nie je toľko rušený pokusmi o zapojenie detí, ktoré sú na druhej strane obrazovky, alebo problémami s komunikáciou (Počujete ma? Zapnite si, prosím, zvuk!) Niekedy sa na to vyplytvá asi ¼ času. Učí sa dieťa pri pasívnom sledovaní výuky? Áno, máme skúsenosti napríklad s dvojročnými deťmi, ktoré sa prvé mesiace kurzu aktívne nezapájajú do výuky, ale len sedia a pozorujú. Účinky sú zjavné a niekedy aj prekvapivé – dieťa si väčšinu látky pamätá.

2. ONLINE LEN V JASNE VYMEDZENÝCH PRÍPADOCH – sprísnenie možnosti využitia hybridnej výuky v školách iba v prípade oficiálnej karantény nariadenej hygienickými orgánmi. Pre mnoho rodičov je možnosť využitia „hybridu“ vhodným riešením, šetrí čas strávený privádzaním dieťaťa na kurz, sú ľudia, ktorí po niekoľkých lekciách na diaľku chcú v tejto forme nejakú dobu pokračovať. Zavedenie prísnejších predpisov zo strany škôl preto svojím spôsobom núti rodičov, aby sa vrátili do triedy, kedykoľvek je to možné a bezpečné. Z dlhodobého hľadiska pozorujeme, že stacionárne hodiny prinášajú lepšie výsledky a efektívnejšie dosahujú naše vzdelávacie ciele.

 

Krivka zabúdania

 

Sú teda „hybridy“ nezmyselné a len zlou náhradou výuky? Niekto by mohol byť v pokušení vyvodiť tento záver, ale bola by som opatrná. Stojí za to pripomenúť fenomén známy ako krivka zabúdania. V kruhu učiteľov sa často sťažujeme na letné prázdniny, pretože si všímame, že po nich v hlavách našich malých žiakov dochádza k tomu, čomu žartovne vravíme „vymazanie dát“. Pravidelnosť je úplne zásadná. Ak by som mala povedať, či je efektívnejšie mať dve skvelé lekcie, po ktorých nasleduje mesačná pauza, alebo mať pravidelné lekcie, ktoré sú menej efektívne, ale konajú sa dvakrát týždenne po dobu 30 dní, rozhodne by som volila druhú možnosť. Domnievam sa, že by sme mali využívať nové technológie tak, aby deti mali čo najviac kontaktu s jazykom a aby v procese jazykového vzdelávania nedochádzalo k prestávkam. Preto sa posledné dva roky ako mantra opakuje poslanie každého učiteľa, ktorý pracuje metódou Teddy Eddie: „ZACHOVAŤ KONTINUITU LEKCIÍ“.

 

Postscriptum

 

ČO MÔŽEM AKO RODIČ UROBIŤ, KEĎ JE MOJE DIEŤA ČASTO V KARANTÉNE A ZAMEŠKÁVA VYUČOVANIE ALEBO SA ZÚČASTŇUJE HYBRIDU“?

Predovšetkým dúfame, že po prečítaní tohto článku pochopíte, ako dôležité je, aby deti pravidelne navštevovali výuku – pokiaľ možno stacionárnu, ak je to možné a bezpečné, ale pokiaľ nie, tak v hybridných alebo streamovaných triedach s dostatočným predstihom, aby učiteľ mohol pripraviť čo najefektívnejšiu výuku.

Okrem toho v tomto náročnom období podporujeme častejšie využívanie prvkov súpravy kurzov Teddy Eddie. Naša metóda umožňuje rodičom podporovať svoje deti v jazykovom vzdelávaní tým, že:

  • pravidelne, dokonca denne, počúvať nahrávky dostupné v aplikácii Playground,
  • časté hranie hier v rovnakej aplikácii,
  • hrať s rodičom alebo súrodencom hry uvedené v príručke (popis a pokyny nájdete v Príručke pre rodičov),
  • Kontrola zošitov žiakov navštevujúcich hodiny Teddy Eddie, nech už sú v predškolskom veku alebo v prvej triede, a konzultácia s učiteľom v prípade pochybností.

__________________________________________

Autorkou tohto článku je Ola Komada – spoluautorka metódy Teddy Eddie, lektorka, metodička a matka dvoch detí. Je metodickou riaditeľkou spoločnosti Edu Bears, kde dozerá na neustály rozvoj spoločnosti vo všetkých smeroch. Máte nejaké otázky? Napíšte autorovi: ola.komada@edubears.com

Viac informácií o metóde Teddy Eddie nájdete tu a najbližšie akreditované metodické centrum Teddy Eddie nájdete na mape tu teddyeddie.sk/lokalizacie/