Ako človek, ktorý vedie jazykovú školu, sa neustále stretávam s veľmi vyťaženými rodičmi, ktorí by chceli, aby lekcie pre ich deti prebiehali len raz týždenne. Neustále to odmietam, a to nielen zo svojej vlastnej skúsenosti, ale tiež z niekoľkých vedecky podložených argumentov, ktoré uvediem nižšie a ktoré poukazujú na skutočnosť, že iba pravidelná výuka prebiehajúca minimálne dvakrát týždenne (a ideálne ešte častejšie) prináša zaslúžené ovocie.

Dôvod je veľmi jednoduchý a má organickú spojitosť s fungovaním ľudskej pamäti, ktorú je skrátene možno nazývať ako schopnosť k zapamätaniu, teda na zhromažďovanie a využívanie informácií nachádzajúcich sa v rôznych formách. Poslednou fázou procesu zapamätania je prehrávanie materiálu. Aby nedošlo k zabúdaniu, teda zjednodušene povedané, aby došlo k zapamätaniu všetkých informácií a dochádzalo k ich úspešnému prehrávaniu, musí byť do vzdelávacieho procesu zakomponovaný systém opakovania. Prvé opakovanie musí prebiehať na konci lekcie. Ďalšie – musí prebiehať počas ďalšieho dňa (preto je tak dôležitá spolupráca s rodičmi, ktorí napr. pri ceste do škôlky zapnú CD s nahrávkami z jazykového kurzu), ďalšie opakovanie by malo nastúpiť asi zhruba po troch dňoch, ďalej: po týždni a po mesiaci.

Vysokú efektivitu kurzov dosiahneme iba pri propagácii kurzov dvakrát týždenne, pretože práve toto je v súlade s fungovaním ľudskej pamäte. Navyše rozloženie materiálu a spôsob jeho realizácie môžu byť zárukou toho, že účinky Ebbinghausovej krivky zabúdania nebudú mať vplyv na našich mladých študentov – tu skutočne odporúčam, aby ste vybrali dobrú metódu výuky pre vaše dieťa. Ako dokazujú Ebbinghausove experimenty – tvorcu tzv. krivky zabúdania, človek po hodine zabúda až 56 % naštudovaného materiálu. Po ďalších deviatich hodinách sa stav znalostí znižuje o ďalších 8 %. Po jednom dni zostáva iba 33 % získaných znalostí, po dvoch dňoch 28 %, po šiestich 25 %, a po 31 dňoch cca 21 %, teda necelá 1/5. Prvé opakovanie by malo prebiehať čo najčastejšie od chvíle ukončenia výuky nového materiálu. Preto je nevyhnutným prvkom každej lekcie opakovanie, ktoré zhrnie celú lekciu. V opačnom prípade dôjde k tomu, že je väčšina znalostí našimi študentmi zabudnutá, a to veľmi skoro po odchode z učebne. Navyše, ako vyplýva z vyššie uvedených materiálov, pri systéme výuky, ktorá prebieha raz týždenne, je lektor „odsúdený“ k sizyfovskej práci, ktorá spočíva v podstate v učení od znova.

Aby sa proces zapamätania vymykal zákonitostiam krivky zabúdania, je potrebné pre neho vytvoriť vhodné podmienky, pričom nesmieme zabúdať, že ako my sami, tak aj naši študenti si:

  • zapamätávame lepšie, keď je výuka častejšia (raz týždenne je v rozpore s touto zásadou),
  • zapamätávame lepšie, keď si materiál osvojujeme po menších častiach (rozloženie výuky v časovom horizonte; na moduly realizované dvakrát týždenne; lekcie raz týždenne, aj keď sú dlhšie, nemajú žiadny vplyv na množstvo zapamätaných informácií ani na zvýšenie jazykových znalostí – viď komentár ku krivke zabúdania – čistá matematika!),
  • pripomíname si ľahšie v analogických podmienkach ako sú tie, v ktorých sme sa učili (reintegrácia vykonávaná v našich učebniach),
  • zapamätávame lepšie, pokiaľ je množstvo opakovaní vyššie, než je nutné pre naučenie sa množstva materiálov (ako lektor využívam transparentný systém opakovania zhromaždeného v skrátených tabuľkách učiteľa Teddy Eddie, ktorý presne toto zaručuje),
  • zapamätávame lepšie, pokiaľ si materiál opakujeme spolu s jeho pochopením,
  • zapamätávame lepšie, keď recitujeme nahlas (učenie sa nahlas),
  • zapamätávame lepšie, keď si opakujeme skôr celok než len časti (pravidlo celku),
  • zapamätávame lepšie, keď si povieme, že môžeme (dôvera vo vlastné možnosti),
  • zapamätávame lepšie, keď sa vyhneme narušeniu vo výuke *.

Výskumy jednoznačne potvrdzujú, že adekvátne vybraná metóda výuky má vplyv na zlepšenie efektivity výuky a samotného učenia. Ako majitelia jazykových škôl, metodici a lektori, sa staráme o procesy zlepšujúce zhromažďovanie, zapamätávanie a uchovávanie znalostí, a to práve prostredníctvom kurzov, ktoré prebiehajú dvakrát týždenne, rovnako ako výberom zodpovedajúcich metód pre našich malých študentov a spoluprácu na úrovni línie lektor-rodič, to všetko sme schopní zaistiť.

*Por. Dudley G., 1994, Jak podwoić skuteczność uczenia się. Techniki sprawnego zapamiętywania
i przywoływania informacji
. Vydavateľstvo Medium, Varšava.

___________________________________________________________________________________________________________________

Autorkou článku je DOMINIKA MUŃKO, lektorka s viac ako desaťročnými skúsenosťami, metodička Jazykového centra v Gorzowe Wielkopolskom, zakladateľka autorskej metódy z oblasti rýchleho čítania a pamäťových techník, doktorandka, ktorej akademické a výskumné záujmy sa sústreďujú na otázky súvisiace s neurobiológiou, neurodidaktikou, neuropsychológiou a vplyvom pedagogických inovácií na efektivitu vyučovacieho procesu.

Hľadáte pre svoje dieťa školu Teddy Eddie? Prezrite si naše lokalizácie: teddyeddie.sk/lokalizacie/