Príchod nového školského roka je vždy obdobím intenzívnej prípravy harmonogramu voľného času detí a stretávanie sa tvárou v tvár s komplikovanými voľbami. Šachy alebo šerm? Bazén alebo tenis? A dá sa skĺbiť keramika s robotikou? Jedným z najdôležitejších rozhodnutí je to, ako si vybrať dobrú jazykovú školu, pretože ako je známe – bez jazyka ani krok. Ale čo to vlastne znamená – dobrá jazyková škola? Čím by sme sa mali pri výbere riadiť a aké kritériá zohľadniť?

 

Nápad a vízia

 

Ako prvé je samozrejmé zohľadniť program. Zdá sa to byť jasné, ale stojí za to, spýtať sa už na začiatku, aké metódy učenia škola používa. Akú má filozofiu výuky cudzieho jazyka? Na čo kladie dôraz? Na akom efekte konkrétne im záleží? Či pracujú s niektorou so známych a uznávaných metód, ako je napr. Teddy Eddie alebo Savvy Ed? O dobrých efektoch možno hovoriť iba v prípade premysleného rozvrhnutia materiálu a licencia alebo franšíza okrem samotného obsahu kurzu zaručuje zákazníkovi isté štandardy, napríklad neprekročiteľný počet študentov v skupine.

Okrem toho lektori, ktorí pracujú na základe licencovanej metódy spadajú pod kontrolu metodikov, a každý učiteľ, aj ten najlepší a najoverenejší, by mal raz za čas nechať svoju prácu zhodnotiť a skontrolovať. Určite sa teda v škole spýtajte, aký aplikujú systém metodickej starostlivosti a dozoru nad svojimi zamestnancami. Pokiaľ nedostanete jasnú odpoveď, malo by sa vám rozsvietiť pomyselné výstražné svetielko.

Pozrite sa, ako vyzerá angličtina pre deti Teddy Eddie, na základe online ukážkovej lekcie.

 

Kto bude učiť naše deti

 

Nemajme strach sa pýtať na lektora a jeho kvalifikáciu, pamätajte, že čím mladší a neskúsenejší lektor, tým dôležitejšie pre neho je, aby ho niekto viedol tou správnou cestou (tu je zjavná ďalšia výhoda práce s licenciou, pretože pri tak prepracovaných kurzoch, majú lektori tú správnu podporu). Mladý lektor neznamená zlý výber, ale presne naopak, veľmi často majú začínajúci učitelia množstvo energie a vášne, ktoré sú toľko nutné pre výuku drobcov. Dôležité je, aby sa mali na koho obrátiť v prípade ťažkostí, a aby pre nich taká podpora v škole bola.

Dobré jazykové školy investujú svoj čas a peniaze do osobného rozvoja svojich zamestnancov. Rozhliadnite sa po stenách – vidíte diplomy z konferencií? Certifikáty zo školení?

Je medzi učiteľmi viditeľná nejaká hierarchia (napr. stážista, odborník, expert)? Skutočnosť, že v práci môžete dosahovať ďalšie pokroky a rozširovať si svoje vedomosti spôsobuje, že táto pracovná pozícia a miesto priťahuje tých najlepších lektorov. Stojí za to si povšimnúť interakcie medzi jednotlivými lektormi cez prestávky – škola, ktorá sa môže pochváliť zohraným tímom, môže tiež počítať s poskytovaním vzájomných skúseností, rád a nápadov medzi zamestnancami, čo bude mať, samozrejme, pozitívny vplyv na kvalitu lekcií.

 

Niečo viac, než len prehlbovanie znalostí jazyka

 

Tím je dôležitý tiež s ohľadom na tvorenie spoločnosti, ktorá sa okolo školy združuje. Je to len miesto, kde sa chodí na jazykové kurzy, alebo miesto, kde získavame nových priateľov? Organizujú sa zoznamovacie akcie pre študentov alebo dni otvorených dverí? Čo sa týka motivácie, je oveľa jednoduchšie, pokiaľ je pobyt v jazykovej škole spájaný s miestom pohodového trávenia voľného času než ako miesto, kde sa chodí sedieť za lavicu.

A keď už prišla reč na lavicu a tabuľu – pozrime sa, či škola disponuje vhodnými priestormi pre výuku detí. Priestor, v ktorom prebieha výuka drobcov, musí mať rozhodne miesto pre prácu v pohybe a na koberci. Nesmie to byť miesto, ktoré sa skladá len z radov lavíc od steny k stene. Nenechajte sa tiež oklamať miestnosťami vyplnenými hračkami, vankúšmi a množstvom farebných doplnkov: vyzerajú krásne, ale ide iba o rušičky, ktoré odvádzajú pozornosť detí od lektora. K spokojnosti postačí len koberec alebo koberček a jemné pokojné farby.

 

Širší pohľad na kurzy, teda perspektíva dlhšia než rok

 

Vráťme sa na koniec samotného programu výuky. Dobrá jazyková škola má širokú víziu toho, čo môže ponúknuť nášmu dieťaťu aj vo veľmi vzdialenej perspektíve. Keď prichádzame s našim predškolákom, aby sme sa zoznámili so školou, nebojme sa spýtať, aké majú nápady a vízie na jeho vzdelávaní až do úrovne hovorených jazykových znalostí. Za ako dlhú dobu bude schopný skladať skúšky? A aké? Či má jazyková škola minimálne dva varianty, ktorých výber bude závislý na individuálnych predispozíciách dieťaťa a podľa toho, ako dlho bude motivované na učenie sa cudzieho jazyka?

Pamätajte, že dobrá organizácia vie povedať zákazníkovi aj nie, a to menom vyššieho dobra. Má presné zásady kvalifikácie do jednotlivých skupín, nehádže do jedného vreca všetky deti, ktoré ešte len začínajú s výukou anglického jazyka v školskom veku s tými, ktoré kurzy navštevovali už niekoľko rokov v škôlke.

Nie je vhodné, aby rodič pre svoje vlastné pohodlie privážal do školy dve deti rôzneho veku a na odlišnej úrovni na rovnaké lekcie, pretože je jasné, že by tým trpeli nielen samotné deti, ale celá skupina. Snažme sa zachovať pokojnú hlavu a pochopme, že tieto odmietnutia nevyplývajú z nechuti jazykovej školy k spolupráci, ale práve z profesionality a správneho prístupu k zákazníkovi a dodržiavania štandardov vo výuke cudzích jazykov.

Áno, výber správnej školy vyžaduje čas a kladenie množstva zásadných otázok. Ale pristupujme k tomu vážne, a urobme to starostlivo – a vďaka tomu zistíme, že dobrá škola, dobrý kurz, a samotná výuka jazyka, je zdrojom skutočného potešenia, a jedno správne rozhodnutie bude zárukou, že ho nebudeme musieť meniť mnoho, mnoho ďalších rokov!

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Autorkou tohto článku je Sonja Górniak – absolventka iberistiky na Varšavskej univerzite. Študovala na univerzite v Cambridge, kde získala diplom o odbornej spôsobilosti. Roky sa špecializovala na kurzy vo firme a pred niekoľkými rokmi začala náhodou učiť deti a ukázalo sa, že to miluje celým srdcom. V súčasnosti je metodičkou Edu Bears a už niekoľko rokov školí, vedie a inšpiruje učiteľov, aby praktizovali mindfulness.

Viac informácií o metóde Teddy Eddie nájdete tu: https://edubears.pl/teddy-eddie/ a na mape nájdete najbližšie akreditované centrum metódy Teddy Eddie: https://teddyeddie.sk/lokalizacie/